Zoek op eigenschappen

Soort initiatief

Werkveld

Continent

Zoek op trefwoord

terug naar overzicht

The Economics of Ecosystems & Biodiversity

 

The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB) is een in 2007 gestart internationaal initiatief om de aandacht te vestigen op de wereldwijde economische baten van biodiversiteit. Het heeft als doel, de groeiende kosten van biodiversiteitsverlies en ecosysteemdegradatie voor het voetlicht te brengen en expertise samen te brengen uit de natuurwetenschappen, economie en beleid om praktische acties mogelijk te maken.

 

Bij beleid- en investeringsbeslissingen van bedrijven en overheden worden vaak afwegingen gemaakt waarin het economische belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten niet adequaat wordt meegewogen. Dit terwijl onze welvaart op de lange termijn sterk afhangt van de ecosysteemdiensten die door een sterke biodiversiteit geboden worden. Ook in Nederland zijn we van vele ecosysteemdiensten afhankelijk. Door gebruik van grondstoffen en producten hebben we via handelsketens bovendien ook impact op biodiversiteit en ecosysteemdiensten in andere landen.

 

In 2007 besloot een aantal grote landen (G8 + 5 Ministers van milieu) tijdens een bijeenkomst in Potsdam na te gaan wat de economische baten van biodiversiteit zijn en de kosten van verlies daarvan. Dat werden de zogenaamde ‘TEEB’ studies. TEEB staat voor: 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (De Economische aspecten van Ecosystemen en Biodiversiteit). De daaruit resulterende TEEB-rapportages maken duidelijk dat de economische onzichtbaarheid van de diensten die de natuur bijdraagt aan de economie een belangrijke oorzaak is van achteruitgang van ecosystemen en het verlies aan biodiversiteit.

Een motief voor de studie was, het neerzetten van een objectieve wereldwijde standaard als basis voor het in rekening brengen van natuurlijk kapitaal. Schattingen stellen de verwachte kosten van schade aan biodiversiteit en ecosystemen op 18% van de wereldwijde economische output in 2050. Met name de Wereldbank heeft recente inspanningen geleid om de kosten van biodiversiteit en klimaatverandering-schade op te nemen in de nationale rekeningen. In oktober 2010 publiceerde TEEB haar verslag "Mainstreaming van de economie van de natuur: een synthese van de aanpak, de conclusies en de aanbevelingen van TEEB" en lanceerde het de Bank van Natuurlijke Kapitaal om haar bevindingen te communiceren aan het grote publiek.

 

De tweede fase van de TEEB-studie wordt gehost door het Verenigde Naties milieuprogramma (UNEP) met de steun van een aantal organisaties, waaronder de Europese Commissie, Duitse Bondsministerie van milieubeheer, natuurbehoud en nucleaire veiligheid en het Britse ministerie van milieubeheer, voedselvoorziening en plattelandszaken.

 

Ook in Nederland worden sinds 2011 een aantal TEEB studies uitgevoerd. Met TEEB-NL wil de Rijksoverheid de economische waarde, in termen van baten en kosten, van ecosysteemdiensten voor Nederlandse overheden, bedrijfsleven en burgers inzichtelijk maken. De studies zijn in de  eerste plaats bedoeld voor verdere bewustwording van de noodzaak het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten mee te wegen bij beleidsbeslissingen en investeringen. Daarnaast worden concrete handelingsperspectieven ontwikkeld.

Inmiddels zijn 5 TEEB studies afgerond:

 

  1. TEEB Groen, gezond en productief
  2. TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven
  3. TEEB voor de Stad
  4. TEEB voor Caribisch Nederland
  5. TEEB voor Gebieden

 

Als vervolgstap in de concretisering van TEEB wordt een tweejarig (2014-2015) programma "Natuurlijk Kapitaal Nederland", afgekort NKN uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving.  In dit programma wordt de kennis uit de (nationale en internationale) TEEB-studies uitgetest in concrete beleidstrajecten (zoals bij de implementatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en internationale handel) en in besluitvormingstrajecten van overheden en bedrijven (zoals in het Deltaprogramma en de bescherming van grondwater en verduurzaming van produktieketens). Verder worden recente ervaringen met ecosysteemdiensten in Nederland geëvalueerd en leerervaringen uit andere studies verzameld. Dit NKN-programma moet leiden tot een synthese-rapport t.a.v. het integreren van natuurlijk kapitaal in beleids- en bedrijfsprocessen.

 

Bekijk de video: over TEEB.

 

Bronnen: Biodiversiteit.NL, TEEB

 

 
Permalink  |  Delen
 

 

 

Eigenschappen

Soort initiatief Kennis/adviesorganisatie, Voorlichting/netwerkorganisatie, Overig, namelijk: Studie, initiatief, project
Werkveld Politiek, Kennis en voorlichting, Milieu
Jaar van aanvang 2007
Oprichter(s) Pavan Sukhdeve
Rechtsvorm
Continent Europa
Land Zwitserland
Plaats Genève
Eén of enkele steekwoorden die jouw initiatief beschrijven Milieu, ecosystemen, biodiversiteit, natuurbehoud, natuurlijk kapitaal
Publicaties Studierapporten, video's, blog, training materiaal, nieuwsbrieven en case studies.
Meer informatie Facebook en Twitter
 

Contactperso(o)n(en)

David Díaz Martín, communication and information management

 

Contactinformatie

Naam The Economics of Ecosystems and Biodiversity
Adres 11-13 Chemin des Anémones
Postcode 1219 Châtelaine
Plaats Geneve
(Deel)staat, provincie
Land Zwitserland
Telefoon +41 (0)22 917 8879
E-mail David.DiazMartin@UNEP.org; TEEB@unep.org
Website www.teebweb.org

 

 

Toon alle initiatieven