Zoek op eigenschappen

Soort initiatief

Werkveld

Continent

Zoek op trefwoord

Je bent hier:  nl  /  Initiatieven  /  Natural Capital Coalition
terug naar overzicht

Natural Capital Coalition

 

Natuurlijk kapitaal is alles wat een bedrijf aan de natuur onttrekt of het nu hernieuwbaar is, zoals hout, of niet-hernieuwbaar, zoals olie, of in de vorm van ecosysteemdiensten zoals waterzuivering en bestuiving. Oftewel: alle natuurlijke voorraden op deze wereld, waaronder geologie, bodem, lucht, water, ecosysteemdiensten en alle levende organismen (biodiversiteit).

 

Een belangrijk kenmerk van natuurlijk kapitaal is dat het hernieuwbaar is, maar ook dat het uitgeput kan worden als er meer van gebruikt wordt dan er bijgroeit. Met andere woorden: het kan, net als elk ander kapitaal, zodanig beheerd worden dat zijn waarde behouden blijft, groeit, of uitgeput raakt. Een voorbeeld van benutting waarbij de waarde behouden blijft of zelfs groeit, is duurzame visserij waarbij de visstand op peil blijft.

 

Natuurlijke hulpbronnen worden echter steeds schaarser en veel diensten die we altijd voor lief namen (zoals schoon water en een schone lucht) staan steeds meer onder druk. Volgens een rapport uit 2014 van het Wereld Natuur Fonds heeft de mensheid 1,5 planeet nodig als we op de huidige voet doorgaan met produceren en consumeren. Als iedereen zou leven zoals een gemiddelde Europeaan, hebben we maar liefst 4 planeten nodig en zelfs 7 planeten wanneer we overstappen op de Amerikaanse manier van leven.

 

De Natural Capital Coalition (NCC), opgericht in november 2012, is een internationaal, meer-belanghebbenden-platform dat werkt aan een protocol dat bedrijven inzicht geeft in de milieukosten die de fabricage van hun producten oplevert. Dit protocol biedt de standaard voor het meten en waarderen van natuurlijk kapitaal voor bedrijven.

 

Het doel van de Natural Capital Coalition (voorheen de TEEB for Business Coalition), is het bereiken van een gedragsverandering bij het bedrijfsleven, zodat we een wereld creëren waarin we ons Natuurlijk Kapitaal behouden en vergroten in plaats van uitputten, en waarin we gaan werken volgens een nieuw, duurzaam economisch model.

 

NCC ontwikkelt daartoe praktische handvatten voor het nemen van investerings- en beleidsbeslissingen waarbij natuur en economie elkaar versterken en richt zich daarbij op overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De handvatten geven inzicht in de (ruimtelijke) kansen voor oplossingen met respect voor en behoud van de natuur en beschrijven de succes- en faalfactoren om deze oplossingen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van belemmeringen in regelgeving, organisatievormen voor goede samenwerking, of kennis die ontwikkeld moet worden. Organisaties die vanaf de start betrokken waren bij NCC zijn o.a. UNEP (TEEB) IFC, de Wereldbank, Wereld Natuur Fonds, Conservation International, de Ontwikkelingsbank en Accounting for Sustainability. Zowel bedrijfsleven als overige belanghebbenden kunnen lid worden.

 

Vanaf oktober 2015 gaan bedrijven in een pilotprogramma aan de slag met het testen van de conceptversie. Het definitieve protocol wordt eind juni 2016 gelanceerd.


Bronnen: Natuurlijk Kapitaal Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, Natural Capital Coalition, Accouting for Sustainability Project

Voorbeelden van ecosysteemdiensten in Nederland

 

 
Permalink  |  Delen
 

 

 

Eigenschappen

Soort initiatief Kennis/adviesorganisatie, Voorlichting/netwerkorganisatie, Overig, namelijk: internationaal , meer-belanghebbenden-platform
Werkveld Kennis en voorlichting, Overig non-profit, Milieu
Jaar van aanvang november 2012
Oprichter(s) Vivian Balakrishnan, Minister for Environment and Water Resources, Singapore
Rechtsvorm Non-profit organisatie
Continent Europa
Land Groot-BrittanniŽ
Plaats Londen
Eťn of enkele steekwoorden die jouw initiatief beschrijven Natuurlijk Kapitaal, Eerlijke prijs, milieu, uitputting natuurlijke hulpbronnen
Publicaties Video's, nieuwsbrieven, publicaties.
Meer informatie Facebook, Twitter
 

Contactperso(o)n(en)

 

Contactinformatie

Naam Natural Capital Coalition
Adres One Moorgate Place
Postcode London, EC2R 7EF
Plaats London
(Deel)staat, provincie
Land United Kingdom
Telefoon
E-mail info@naturalcapitalcoalition.org
Website www.naturalcapitalcoalition.org

 

 

Toon alle initiatieven