Zoek op eigenschappen

Soort initiatief

Werkveld

Continent

Zoek op trefwoord

Je bent hier:  nl  /  Initiatieven  /  Itís Our Economy
terug naar overzicht

Itís Our Economy

 

"It’s Our Economy" pleit voor een nieuw economisch systeem gebaseerd op de principes van gelijkheid, samenwerking en duurzaamheid. "It’s Our Economy" streeft naar een nieuwe economie die alle mensen ten goede komt en niet uitsluitend een relatief kleine rijke elite.

 

"It’s Our Economy” wil dat burgers meer controle kunnen uitoefenen op het economische leven. Burgers zouden zowel op regionaal als nationaal niveau meer betrokken moeten zijn bij de economische besluitvorming. Volgens "It’s Our Economy” kan dat doel bereikt worden door samen een “economische democratie” te ontwikkelen.

 

Binnen een “economische democratie” wordt er door burgers geen macht afgestaan aan multinationals, grote financiële instellingen of een kleine politieke elite. De doelstelling is een gedeelde welvaart voor iedereen en binnen een economische democratie heeft iedereen een stem in het economische beleid. Er wordt gewerkt volgens het principe van coöperatie in plaats van concurrentie.

 

Volgens “It’s Our Economy” dient economisch beleid transparant te zijn en open te staan voor publieke participatie en inspraak. Bouwen aan een economische democratie betekent het ontwikkelen van instellingen en bedrijven die een transparant en verantwoord beleid voeren; rekening houdend met de belangen van de (lokale) gemeenschap. Dat betekent tevens dat werknemers betrokken moeten zijn bij het management van de bedrijven waar zij werken.

 

“It’s Our Economy” komt op voor het algemeen belang en streeft naar een eerlijke verdeling - en gebruik - van gemeenschappelijke goederen en grondstoffen, zoals wegen, land en water, maar ook technologische kennis en technologische producten die vaak met publiek geld gefinancierd zijn.

 

Economische democratie staat lijnrecht tegenover de idealen van de neoliberale economie, waarin publieke goederen geprivatiseerd worden en waarbij vooral winstmaximalisering de doelstelling is. In een neoliberale economie gaan bezuinigingen vaak ten koste van openbare diensten, terwijl een democratische economie zich juist sterk maakt voor het behoud van publieke goederen en diensten en streeft naar een eerlijke verdeling van alle rijkdommen en hulpbronnen.

 

"It’s Our Economy” stimuleert burgers om een actieve bijdrage te leveren aan de vormgeving van de democratie. Dit doet de organisatie door ideeën over de "nieuwe economie" te verspreiden. Overal ter wereld ontstaan nieuwe initiatieven die solidariteit en coöperatie tot uitgangspunt van hun beleid gemaakt hebben. “It’s Our Economy” verzamelt al deze nieuwe initiatieven en geeft ze een stem, waardoor ze ook elders gerealiseerd kunnen worden. Mensen in beweging brengen, organiseren en onderwijzen zijn daarbij van groot belang.

 

"It’s Our Economy” doet dit onder meer door evenementen te organiseren, zoals conferenties over economische democratie, waar mensen uit alle lagen van de samenleving bij elkaar komen. “It’s Our Economy” deelt zo kennis, middelen en inzichten die een oplossing kunnen vormen voor de huidige ongelijkheid. Op de website www.itsoureconomy.us is informatie te vinden over evenementen, conferenties, nieuwsberichten en projecten.

 

 
Permalink  |  Delen
 

 

 

Eigenschappen

Soort initiatief Kennis/adviesorganisatie, Actie/campagneorganisatie, Voorlichting/netwerkorganisatie
Werkveld Politiek, Overig non-profit, Overig, namelijk: Economy
Jaar van aanvang 2011
Oprichter(s) Kevin Zeese, Margaret Flowers, Tarak Kauff, Ellen Davidson, Christopher White
Rechtsvorm Non profit organization
Continent Noord-Amerika
Land Verenigde Staten
Plaats Tucson
Eťn of enkele steekwoorden die jouw initiatief beschrijven economic democracy, gelijkheid, nieuwe economie
Publicaties Evenementen kalender, nieuwsberichten, nieuwsbrief, PowerPoint presentaties
Meer informatie
 

Contactperso(o)n(en)

Kevin Zeese

 

Contactinformatie

Naam Itís Our Economy (Alliance for Global Justice)
Adres 225 East 26th St.
Postcode AZ 85713
Plaats Tucson
(Deel)staat, provincie Arizona
Land USA
Telefoon +1 202-688-2444
E-mail itsoureconomy.us@gmail.com
Website www.itsoureconomy.us

 

 

Toon alle initiatieven