Zoek op eigenschappen

Soort initiatief

Werkveld

Continent

Zoek op trefwoord

terug naar overzicht

De Kredietunie en de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK)

 

Door het in de laatste jaren aangescherpte kredietbeleid van banken is het voor MKB ondernemers steeds moeilijker geworden om financiering te verkrijgen. Hierdoor krijgt een toenemende groep MKB bedrijven niet langer toegang tot kredietverlening. Tegelijkertijd zijn er MKB bedrijven die middelen beschikbaar hebben om te investeren, maar daarvoor onvoldoende investeringsmogelijkheden zien. De kredietunie wil beide partijen bij elkaar brengen door middel van coöperatieve kredietverlening zonder tussenkomst van een bank.

 

Een kredietunie is een coöperatieve, democratische kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk, waarin MKB-ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen via een gemeenschappelijke kas. Zo is er bijvoorbeeld de Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO) voor de brood en banketbakkersbranche, maar ook de Kredietunie Zeeland voor de provincie Zeeland. Internationaal bestaan kredietunies al langer (o.a. in de VS, VK, Polen, Ierland en Roemenië) waar zij een aanzienlijke positie in de markt verworven hebben. De eerste ontwikkelingen van kredietunies in Nederland dateren van 2010. De belangstelling voor het oprichten van kredietunies is groot. Er zijn in Nederland in 2014 120 aanvragen ontvangen; 53 van brancheverenigingen en 67 van regionale en lokale ondernemersverenigingen.

 

Iedere kredietunie geeft aandelen uit om eigen vermogen te vormen. Leden-aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat zij op dit aandeel hebben gestort. Ieder lid kan slechts één aandeel verwerven en daarmee stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid kan tot bestuurder van de coöperatie worden gekozen.

 

Door risicospreiding kunnen ondernemers op een verantwoorde wijze geld uitlenen of dit juist voordeliger en makkelijker lenen dan bij banken. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Deze manier van werken bevordert de onderlinge solidariteit. Ook treden kredietgevende leden op als coach voor de kredietnemers, die vaak beginnende collega-ondernemers zijn, op deze manier vergroten zij hun kans op succes. Alle deelnemers delen in een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar.

 

Bestuurders (en vaak de initiatiefnemers van kredietunies) zijn ondernemers. Brancheorganisaties en overheden (gemeenten, provincies) zijn echter vaak nauw betrokken bij het ontstaan van kredietunies.

 

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK)

De VSK heeft als doel om meer mogelijkheden te creëren voor coöperatieve kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf in Nederland. Om dit te realiseren onderneemt de VSK de volgende activiteiten:

 

Organisaties helpen bij het opstarten van een kredietunie en het verder laten groeien van kredietunies.

 

Bevorderen van kennisopbouw en kennisuitwisseling tussen leden kredietunies o.a. door het ontwikkelen van tools en het sluiten van gezamenlijke contracten met externe dienstverleners.

 

Realiseren van een kwaliteitslabel voor kredietunies door het ontwikkelen van een kwaliteitskader en het monitoren van de kwaliteit van de leden.

 

Gezicht en spreekbuis zijn van de aangesloten leden-kredietunies.

 

Lobby voeren, met name richting politiek en DNB om betere randvoorwaarden en infrastructuur te realiseren voor kredietunies.

 

Zo ontwikkelt de VSK handboeken en documentatie voor het kredietverleningsproces en de coaching door kredietunies. Ook beschikt de VSK over de noodzakelijke juridische documenten voor de oprichting van een kredietunie.

 

Aspirant-leden van de VSK krijgen ondersteuning bij het oprichten van hun kredietunie. Nieuwe initiatiefnemers van kredietunies kunnen zich aanmelden als aspirant-lid.

 

Kredietunies zijn binnen de Vereniging opgezet volgens twee modellen*:

 

1. Het community funding of bemiddelingsmodel. De kredietunie beoordeelt de kredietaanvraag en koppelt kredietgevende leden aan kredietnemende leden. Het krediet loopt dus niet via de kas van de kredietunie. Risicospreiding vindt plaats tussen de ondernemers die in een bepaalde kredietvrager investeren. (Voor dit model is een ontheffing nodig van de AFM voor kredietbemiddeling, er wordt geen geld aangetrokken dus ook geen opvorderbaar geld).

 

2. Het risk sharing model, gefinancierd met perpetuele ledencertificaten. Leden van de coöperatie brengen vermogen in door middel van de ledencertificaten. Dit is niet opvorderbaar geld. De kredietunie beoordeelt vervolgens de kredietaanvraag en verstrekt het krediet via de gezamenlijke kas van de kredietunie. Het risico wordt gespreid over alle leden van de kredietunie.

 

* Inmiddels is er een initiatiefwet kredietunies, ingediend door het CDA, die een separaat toezichtregime vormgeeft voor kredietunies.

 

Het kwaliteitskader van de VSK

Het kwaliteitskader dat de vereniging heeft ontwikkeld dient om de kwaliteit van de dienstverlening door kredietunies te borgen. Om volwaardig lid te kunnen worden van de VSK moet de dienstverlening van een kredietunie voldoen aan dit kader. De VSK helpt aspirant-leden om aan de eisen van het kader te kunnen voldoen. Het kader geeft regels voor bijvoorbeeld de governance en operationele processen in de kredietunie, de informatievoorziening aan stakeholders en over de risicobeheersing.

 

Het kader is opgesteld volgens de lijnen van de ‘European code of good conduct for microfinance’. De code sluit ook aan bij de ‘International Credit Union Safety and Soundness Principles’ van de World Council of Credit Unions (WOCCU), een organisatie, die in 103 landen meer dan 56.904 kredietunies telt, met 207 miljoen individuele leden. WOCCU heeft ook in ontwikkelingslanden een uitgebreid netwerk opgezet om, vaak beginnend met microfinanciering, lokale kredietunies op te zetten. Het werkt daartoe samen met de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken.

 

De volledige code is te vinden onder de volgende link: http://samenwerkendekredietunies.nl/wp-content/uploads/Kwaliteitskader-VSK2014.pdf

 

 
Permalink  |  Delen
 

 

 

Eigenschappen

Soort initiatief Kennis/adviesorganisatie, Voorlichting/netwerkorganisatie
Werkveld FinanciŽle dienstverlening
Jaar van aanvang 2013
Oprichter(s) R.R. Lampe is via zijn adviesbedrijf L&A Lampe & Associates BV oprichter van de Vereniging van Kredietunies in Nederland en van De Kredietunie bv
Rechtsvorm Vereniging
Continent Europa
Land Nederland
Plaats Delft
Eťn of enkele steekwoorden die jouw initiatief beschrijven Kredietinstelling, investeren, lenen, coŲperatie, financiŽle instelling
Publicaties Handboeken, documentatie, juridische documenten. Verder werkt de Kredietunie met standaarden, toolkits, handboeken, voorbeelden en documenten
Meer informatie
 

Contactperso(o)n(en)

Georgina Friederichs, directeur

 

Contactinformatie

Naam Vereniging van Samenwerkende Kredietunies (VSK)
Adres Oosterstraat 25
Postcode 2611 TT
Plaats DELFT
(Deel)staat, provincie Zuid-Holland
Land Nederland
Telefoon +31-625087429
E-mail info@samenwerkendekredietunies.nl; g.friederichs@samenwerkendekredietunies.nl
Website http://www.samenwerkendekredietunies.nl

 

 

Toon alle initiatieven