Zoek op eigenschappen

Soort initiatief

Werkveld

Continent

Zoek op trefwoord

Je bent hier:  nl  /  Initiatieven  /  Dēmos
terug naar overzicht

Dēmos

 

Evenveel inspraak en gelijke kansen voor iedereen: dat is het motto van Dēmos, een publieke organisatie in de VS. Dēmos vertegenwoordigt de belangen van burgers en zet zich in voor de bescherming van democratische rechten en waarden. Dēmos streeft naar een samenleving waarin iedereen een stem heeft en waar gewerkt wordt aan een economisch systeem waarin iedereen gelijke kansen heeft. Dēmos helpt burgers en groeperingen met (wetenschappelijk) onderzoek, belangenbehartiging, bemiddeling bij geschillen en bij het ontwikkelen en opzetten van strategische communicatieplannen met als doel de politieke, economische en raciale ongelijkheid te bestrijden.

 

Dēmos maakt zich met name sterk voor burgers die zijn uitgesloten van het debat. Het woord Dēmos betekent 'het volk' en “luisteren naar de stem van het volk zou de basis moeten zijn van iedere democratie”.

 

Dēmos richt zich op drie doelstellingen:

  • Het bereiken van echte democratie door het verminderen van de rol van geld in de politiek en door bescherming van het stemrecht.
  • Werken aan een duurzame economie gebaseerd op de bescherming van het algemeen belang.
  • Het bevorderen van solidariteit en begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen en gemeenschappen.

 

Dēmos besteedt veel aandacht aan politieke misstanden. Zo publiceerde zij tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012 het rapport "A stecked deck". Dit rapport laat zien dat het Amerikaanse politieke systeem in toenemende mate wordt gedomineerd door multinationals. Deze publicatie werd in januari 2013 gevolgd door het rapport 'Billion-Dollar Democracy' met daarin een uitgebreide analyse van de rol van het geld tijdens de verkiezingen van 2012. De verkiezingscampagnes kostten meer dan 6 miljard dollar aan privaat geld. Volgens Dēmos zorgen de donaties van rijke bedrijven aan politieke partijen voor vervuiling van de politieke besluitvorming die teveel gedomineerd wordt door vriendjespolitiek. Deze praktijken druisen rechtstreeks in tegen de belofte van inspraak en gelijke kansen voor iedereen. Kort gezegd: de rol van het grote geld moet uit de democratie verdwijnen en de stem van de burger moet weer serieus genomen worden.

 

Dēmos probeert op alle gebieden de discussie over democratie aan te wakkeren en de organisatie is dan ook prominent aanwezig in de media. Dēmos beschikt over een team van medewerkers en deskundigen die op tal van terreinen de belangen van burgers behartigen. In 2013 slaagde Dēmos erin om gemiddeld drie keer per week in televisieprogramma’s te verschijnen en hun onderzoeksgegevens worden regelmatig geraadpleegd en gebruikt door journalisten en deskundigen.

 

Naast het voeren van campagnes maakt Dēmos ook gebruik van juridische middelen om de democratische rechten van burgers en instellingen te verdedigen. Door toe te zien op handhaving van wetten, zoals ‘the National Voter Registration Act ‘ is Dēmos er onder meer in geslaagd om bijna twee miljoen Amerikanen uit lage inkomensgroepen zich te laten registreren als stemgerechtigden en hun stem uit te laten brengen.

 

Dēmos pleit niet alleen voor echte democratie maar eist ook een nieuwe economische orde die gebaseerd is op een eerlijke verdeling van welvaart: "De wereld wordt geconfronteerd met de gevolgen van een economie die veel teveel gericht is op speculatie. We leven momenteel in een wereld waarin het kapitalisme de democratie de regels voorschrijft in plaats van andersom. Het wordt tijd dat de mensen zelf weer gaan bepalen hoe de maatschappij eruit moet gaan zien."

 

Dēmos pleit daarom voor nieuwe financiële regelgeving. Zo vindt de organisatie dat Wall Street zich uitsluitend moet bezig houden met productieve investeringen in de reële economie, en zich niet moet gedragen als een casino waardoor slechts een kleine elite rijk kan worden ten koste van de rest van de bevolking.

 

 
Permalink  |  Delen
 

 

 

Eigenschappen

Soort initiatief Kennis/adviesorganisatie, Actie/campagneorganisatie
Werkveld Politiek
Jaar van aanvang 2000
Oprichter(s)
Rechtsvorm 501c3 non-profit organization
Continent Noord-Amerika
Land Verenigde Staten
Plaats New York
Eťn of enkele steekwoorden die jouw initiatief beschrijven democratie, gelijkheid, nieuwe economie
Publicaties Rapporten, boeken, beleidsoverzichten, getuigenissen, video's, nieuwsbrief
Meer informatie
 

Contactperso(o)n(en)

Elektra Gray

 

Contactinformatie

Naam Dēmos
Adres 220 Fifth Ave, 2nd Floor
Postcode NY 10001
Plaats New York
(Deel)staat, provincie New York
Land Verenigde Staten
Telefoon +1 212.633.1405
E-mail comm@demos.org
Website http://www.demos.org/

 

 

Toon alle initiatieven