Je bent hier:  nl  /  IdeeŽn  /  Vrijheid

Vrijheid

 

Vrijheid lijkt voor veel mensen het hoogste goed. En het is inderdaad een prachtig ideaal. Maar zoals de begrippen gelijkheid en solidariteit ook hun eigen, begrensde gebied hebben, zo heeft vrijheid dat ook. Treedt de vrijheid buiten zijn eigen gebied, dan gaat het woekeren en creëert het chaos.

 

Waar vrijheid thuishoort

 

Vrijheid is het belangrijkste principe als het gaat om de ontwikkeling van de mens, zijn talenten en begaafdheden. Ieder mens is uniek en volgt een eigen ontwikkeling. Daarom dient deze ontwikkeling zich in vrijheid af te kunnen spelen. 

 

Iedereen begrijpt waarom vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers beschermd moeten worden tegen overheidsingrijpen en economische druk. Als iedereen vrij is te zeggen en schrijven wat hij wil – de vrije concurrentie van ideeën – en de bijdragen van anderen aan te horen, dan is dat de grootste kans dat de waarheid boven komt drijven. Geen garantie, maar de grootste kans.

 

Om soortgelijke redenen moeten ook  onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, kunst, religie e.d. vrij zijn van overheersing door de staat of de economie. Een leraar weet het beste wat zijn leerling nodig heeft. Hij kent de leerling, heeft inzicht in diens ontwikkeling en heeft didactische en pedagogische kwaliteiten. Een ambtenaar op het ministerie van onderwijs niet.

 

In gebieden als zorg, wetenschap of kunst  geldt hetzelfde. Bijvoorbeeld: een patiënt moet het recht hebben op keuzevrijheid ten aanzien van behandelaar en behandelwijze. De behandelaar moet vrij zijn om zijn eigen inzichten te volgen. Regulering en beoordelingen van behandelaars gebeuren het beste vanuit de gezondheidszorgsector zelf.

 

Waar vrijheid niet hoort

 

Zoals gezegd, is vrije concurrentie van ideeën bevorderlijk voor het vormen van inzicht. Maar in de economie (gedefinieerd als het gebied waarin producten worden gemaakt, verhandeld en geconsumeerd) is het begrip vrijheid misplaatst.

 

Vrijheid in de economie geeft ruimte aan ongebreideld egoïsme. Een gezonde economie is opgebouwd uit organische verbanden van consumenten, handelaren, producenten en medewerkers die juist wederzijds afhankelijk zijn van elkaar. Vanwege die wederzijdse afhankelijk is solidariteit het juiste organisatieprincipe voor de economie.

 

De vruchten van vrijheid

 

De economie en het rechtsleven profiteren van datgene wat het geestesleven ofwel cultuurleven in vrijheid voortbrengt. Denk voor de economie aan nieuwe technische vindingen en nieuwe managementmethodes, maar vooral aan gemotiveerde en kundige medewerkers, en voor het rechtsleven aan nieuwe inzichten omtrent rechtvaardigheid, aan een algemeen moreel besef dat de basis legt voor een algemeen-menselijk recht. Daarom hebben een gezond rechtsleven en een gezonde economie er belang bij dat het geestes- of cultuurleven zich vrij kan ontplooien conform zijn eigen krachten. Dan is het het productiefst.

 

Gerelateerde pagina's:

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Mail ons!

 

 

Vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving zijn meer dan nodig. Klik hier voor een groeiende collectie artikelen.

 

 

Like Summer Foundation

op Facebook

 

 

 

Volg Summer Foundation

op Twitter

 

 

 

Volg Summer Foundation

op

 

 

Volg Summer Foundation

op LinkedIn

 

 

Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Meer hierover...