Je bent hier:  nl  /  IdeeŽn  /  Prijsvorming

Prijsvorming

 

“It’s all about the money”. Prijsvorming is één van de belangrijkste onderwerpen in de economie. Alle krachten die in het economische leven spelen, komen tot uitdrukking in de prijs van een product. Maar hoe kunnen we tot een juiste prijsvorming komen?

 

Eerlijke prijsvorming

 

Uit onderzoek van de econoom B.S. Frey blijkt dat consumenten het denken in termen van 'eerlijke prijs' steunen. Op de vraag of het eerlijk is dat een winkelier de prijs van sneeuwschuivers vlak na een sneeuwstorm verhoogt, antwoordt een forse meerderheid: "nee".

 

Maar wat is eerlijke prijsvorming? Dat is prijsvorming waarbij alle betrokkenen die een aandeel hebben gehad in het eindproduct hun rechtmatige deel krijgen. Wanneer we het hebben over 'alle betrokkenen', hebben wij het ook over het milieu. Het milieu mag niet teveel lijden onder onze economische activiteiten, en zodoende zou het aanpassen van een productieproces om het milieu te sparen of te beschermen, kunnen resulteren in een (iets) hogere maar eerlijkere prijs.

 

We zeiden ‘rechtmatige deel’. Dat geeft al aan dat de verdeling van de inkomsten van economische activiteit een zaak van het recht is, dus van overleg van alle betrokkenen dat uitmondt in overeenkomsten. Om dit overleg mogelijk te maken, zijn nieuwe organisaties nodig: oftewel: economische associaties. Associaties zijn samenwerkingsverbanden van producenten, handelaren en consumenten. In associaties komt alle informatie omtrent ieders bijdrage en behoefte bij elkaar.

 

Grondslag van prijzen

 

De eigenlijke grondslag voor eerlijke prijsvorming zijn dus vrije contracten, waarbij een bodem wordt gelegd door middel van het minimuminkomen. Binnen het gebied van het democratisch rechtsleven kan worden vastgesteld wat een werknemer minimaal moet verdienen, ofwel minimaal nodig heeft om in zijn bestaansbehoeften te voorzien. Als tegelijk wordt vastgesteld wat een werknemer in een maand kan produceren, dan is een grondslag voor de juiste prijs gevonden.

 

Transparantie van prijzen

 

Om te kunnen beoordelen of prijzen eerlijk zijn, is transparantie natuurlijk van levensbelang. Het moet duidelijk zijn (voor de deelnemers aan de producentenzijde maar ook voor de consumenten) hoe de prijzen zijn opgebouwd. Het is goed denkbaar dat producenten in de toekomst wettelijk verplicht worden te publiceren hoe de prijsopbouw van hun producten in elkaar zit, net zoals ze nu op het etiket moeten vermelden welke ingrediënten een product bevat.

 

Een voorbeeld van transparantie? Als ik zou zien dat de prijs van een liter melk, een brood of een appel voor 10% bestaat uit de kosten die de boer de bank betaalt als aflossing en rente op de hypotheek die hij nodig had om zijn bedrijf te kopen, zou ik langzaam maar zeker gaan beseffen hoe schadelijk het is dat grond, kapitaal en productiemiddelen privé-eigendom zijn.

 

Gerelateerde pagina's:

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Mail ons!

 

 

Vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving zijn meer dan nodig. Klik hier voor een groeiende collectie artikelen.

 

 

Like Summer Foundation

op Facebook

 

 

 

Volg Summer Foundation

op Twitter

 

 

 

Volg Summer Foundation

op

 

 

Volg Summer Foundation

op LinkedIn

 

 

Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Meer hierover...