Je bent hier:  nl  /  IdeeŽn  /  Geld

Geld

 

In de economie draait het allemaal om goederen en diensten. Je hebt voedsel nodig om te kunnen leven, een vervoermiddel om van A naar B te reizen, enzovoort. Draait het in de economie dan niet allemaal om geld? In zekere zin niet. Stel je maar eens voor dat je miljonair bent en met een koffer vol bankbiljetten op een onbewoond eiland aanspoelt. Je zou niets aan je geld hebben!

 

Hieruit volgt: geld op zichzelf is niets waard. Geld is niets anders dan een soort boekhouding om bij te houden wie nog goederen en diensten te goed heeft en wie nog iets voor een ander moet doen. De eerste persoon heeft geld, de tweede heeft een verplichting (een schuld). 

 

Geld is geen waar

 

Hier hangt het mee samen dat het in de praktijk tot vreemde zaken leidt wanneer we met geld geld willen verdienen. Anders gezegd: wanneer we geld behandelen alsof het een ‘waar’ is. Dat leidt tot speculatie; een vorm van gokken die in sociaal opzicht niets voortbrengt.

 

We behandelen geld het best wanneer we het in een door ons zelf gestuurde beweging brengen en houden: zo kan geld zijn werk doen en van alles op gang brengen.

 

Wat kunnen we met geld doen?

 

Koopgeld, leengeld, schenkgeld

 

Welbeschouwd kunnen we geld op drie verschillende manieren gebruiken. We kunnen er dingen mee aanschaffen, bijvoorbeeld de levensmiddelen die we dagelijks nodig hebben. Dan gebruiken we het geld als koopgeld: we maken er economische productie mee mogelijk.

 

We kunnen ons geld ook opzij leggen (sparen). Dat betekent in de werkelijkheid dat het wordt uitgeleend. Als dit uitgeleende geld in de vorm van een krediet aan een ondernemer ter beschikking wordt gesteld, wordt het goed gebruikt. De ondernemer kan er zijn bedrijf mee opstarten of er een noodzakelijke uitbreiding mee realiseren. Zo maakt leengeld het mogelijk dat ondernemers kunnen beschikken over hun onmisbare gereedschap: kapitaal.

 

En dan is er nog een derde manier waarop we geld kunnen gebruiken: we kunnen het wegschenken. Schenkgeld heeft een bijzondere kwaliteit: het kan vrij worden besteed en maakt daarmee toekomstige ontwikkeling mogelijk.

 

Stel je maar eens voor wat sectoren als onderwijs, kunst, wetenschap allemaal niet aan ontwikkeling voortbrengen of voort zouden kunnen brengen. Ze ontwikkelen toekomstkiemen. En omdat deze sectoren door hun eigen activiteit geen geld (of winst) genereren, zijn ze afhankelijk van geld van buitenaf, van schenkgeld.

 

Schenkgeld levert geen directe of gegarandeerde resultaten op maar bevordert wel dat mensen hun capaciteiten tot ontwikkeling brengen en dat nieuwe inzichten of vindingen tot stand komen. Dat zijn toekomstkiemen voor iedere samenleving. Schenkgeld is als het zaad dat de boer over zijn akkers uitstrooit…

 

Een geldkringloop

 

Zoekend naar een gezonde manier om met geld om te gaan zouden we ons een kringloop van geld  kunnen voorstellen. Geld ‘ontstaat’ in samenhang met economische activiteit en wordt in eerste instantie gebruikt (in de vorm van koopgeld) om die economische activiteit op gang te houden of (in de vorm van leengeld) verder op te bouwen.

 

Wanneer voldoende mensen dat willen, kan er ook, door er geld voor beschikbaar te stellen, worden gezorgd voor mensen die zelf niet of niet meer bijdragen aan de economische productie, bijvoorbeeld voor kinderen of ouderen.

 

En gebieden als het onderwijs, de kunst of de wetenschap kunnen altijd geld gebruiken: (schenk)geld kan daar altijd vruchtbaar gebruikt worden. Sterker nog: het is daar noodzakelijk.

Om ervoor te zorgen dat er geen overschot aan geld ontstaat is het van belang het geld tot aan het eind van de kringloop te leiden en het uiteindelijk weg te schenken.

 

Gerelateerde pagina’s:

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Mail ons!

 

 

Vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving zijn meer dan nodig. Klik hier voor een groeiende collectie artikelen.

 

 

Like Summer Foundation

op Facebook

 

 

 

Volg Summer Foundation

op Twitter

 

 

 

Volg Summer Foundation

op

 

 

Volg Summer Foundation

op LinkedIn

 

 

Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Meer hierover...