Je bent hier:  nl  /  IdeeŽn

Ideeën voor de samenleving van de toekomst

 

Nieuwe visies en ideeën over hoe mensen in de 21e eeuw kunnen samenleven zijn méér dan noodzakelijk. Daarom vind je hieronder een groeiende collectie artikelen over nieuwe manieren om de economie vorm te geven, het geldstelsel te organiseren, het cultuurleven te financieren, en meer.

 

Associaties

 

Associaties zijn samenwerkingsverbanden van producenten, handelaren en consumenten die in onderling overleg de werkelijke behoeften peilen en ieders aandeel in de productie eerlijk belonen. Voor de economie zijn associaties dé organisatievorm van de toekomst. Lees meer...

 

Vrijheid

 

Vrijheid is een prachtig ideaal en voor velen het hoogste goed. Maar het hoort wel  thuis op een specifiek maatschappelijk terrein: dat van het geestesleven (onderwijs, wetenschap, kunsten, de media enzovoort). Waarom? Lees meer...

 

Aandelen

 

Door aandelen kan een bedrijf in handen komen van partijen die weinig betrokkenheid of kennis van zaken hebben. Dat heeft negatieve effecten. Ook leiden aandelen tot een schaduweconomie die niet is gebaseerd op reële economische prestaties. Lees meer...

 

Beurs

 

Op de beurs worden in feite rechten verhandeld en dat leidt al snel tot problemen. De beurshandel is fundamenteel irrationeel, leidt tot groeidwang en beloont partijen die niet productief zijn. Er zijn echter bedrijven die aandelen wel op een goede manier inzetten. Lees meer...

 

Democratie

 

De huidige democratie heeft over teveel onderwerpen iets te zeggen. Anderzijds laat ze veel belangrijke taken liggen. En over de vraagstukken die bij uitstek in de democratie thuishoren, wordt niet democratisch besloten. Hoe kan dat? Lees meer...

 

Eigendom

 

Het  eigendomsrecht stamt nog uit het oude Rome en is dringend aan herziening toe. Met name de productiefactoren natuur, kapitaal en arbeid zouden geen eigendom mogen zijn. Splitsing tussen beheersrecht en gebruiksrecht ligt voor de hand. Lees meer...

 

Fair trade

 

Fair trade past een belangrijk principe uit de associatieve economie toe: de dingen moeten een zodanige prijs hebben, dat ieder die er aan heeft meegewerkt een menswaardig bestaan kan leiden. Zó eenvoudig is het (of zou het moeten zijn). Lees meer...

 

Geestesleven

 

Het geestesleven omvat alle gebieden waarin het individuele, de individuele ontwikkeling en de individuele talenten en vaardigheden van de mens voorop staan. Het omvat onder meer onderwijs, wetenschap, kunsten en de media. In dit gebied is vrijheid een levensvoorwaarde. Lees meer...

 

Geld

 

Is it all about the money? Nee, geld op zich is niets waard. Wat kunnen we dan allemaal met geld doen? Bijvoorbeeld naast koopgeld en leengeld ook schenkgeld een vaste plek in onze samenleving geven. Lees meer...

 

 

Gelijkheid

 

De maatschappij bestaat uit verschillende terreinen die alle een ander organisatieprincipe nodig hebben. Gelijkheid is bij uitstek het principe dat thuishoort in de politiek en het rechtsleven. In dat gebied heeft gelijkheid drie kanten. Lees meer…

 

Kredietcrisis

 

De kredietcrisis die in 2008 uitbrak, is in de kern veroorzaakt door een wereldwijd spaaroverschot. Dat is deels in de financiering van staatsschulden gaan zitten. In feite had dit geld schenkgeld moeten zijn ter financiering van het ‘geestesleven’. Lees meer...

 

Prijsvorming

 

Alle krachten in het economische leven monden uit in de prijsvorming. Maar hoe kunnen we tot juiste prijzen komen? De juiste prijs komt tot stand wanneer alle deelnemers in een economische keten hun eerlijke aandeel krijgen. Dat kan door associatief overleg. Lees meer...

 

Reclame

 

Wereldwijd wordt jaarlijks 400 miljard dollar aan reclame uitgegeven. Reclame is onderdeel van een economisch systeem dat de prijzen opdrijft, kunstmatige behoeftes creëert en consumenten niet dat geeft wat ze eigenlijk willen. Lees meer...

 

Referendum

 

Democratie betekent letterlijk ‘volksheerschappij’. In een democratie is er geen macht boven de bevolking; het volk is soeverein. In een representatief stelsel is de volkssoevereiniteit niet gewaarborgd. Daarom moet het referendum worden ingevoerd. Lees meer...

 

Schenkgeld

 

Schenkgeld is het geld dat ‘verbruikt’ wordt om onderwijs, wetenschap, kunst, religie en dergelijke te bekostigen. Deze hebben een betekenis voor de samenleving die het individu ver overstijgt. Is het logisch deze activiteiten grotendeels met schenkgeld te financieren? Lees meer...

 

Solidariteit

 

Solidariteit is in feite de andere kant van de medaille van de arbeidsdeling. In vroegere samenlevingen werkte iedereen voor zichzelf. In een moderne economie werkt iedereen voor andermans behoeften. Deze situatie vraagt om solidariteit. Lees meer...

 

Speculatie

 

De winsten van speculanten worden geschat op tientallen miljarden dollars per jaar. Speculatie veroorzaakt heftige fluctuaties in de marktprijzen en werkt prijsopdrijvend. Als consumenten onderhouden we samen de klasse der speculanten. Hoe zit dat? Lees meer...

 

Staatsschuld

 

Het feit dat staatsschulden overal in het Westen bijna continu stijgen, laat zien dat staten teveel taken op zich hebben genomen. Steeds stijgende staatsschulden zijn bovendien gevaarlijk: op een gegeven moment worden investeerders zenuwachtig en gaan hogere rentes vragen. Lees meer...

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Mail ons!

 

 

Vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving zijn meer dan nodig. Klik hier voor een groeiende collectie artikelen.

 

 

Like Summer Foundation

op Facebook

 

 

 

Volg Summer Foundation

op Twitter

 

 

 

Volg Summer Foundation

op

 

 

Volg Summer Foundation

op LinkedIn

 

 

Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Meer hierover...