Van inkomensongelijkheid naar een solidaire samenleving

De Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Een samenleving waarin ieder mens – in solidariteit – zijn bijdrage doet aan, en zijn deel ontvangt van, al datgene wat mens en aarde voortbrengen.

 

Voordat de arbeidsdeling een essentieel onderdeel van onze maatschappij werd, werkten mannen, vrouwen en kinderen gezamenlijk op het land. Vaak hadden ze daar wel verschillende taken, maar ze runden samen het boerenbedrijf of familiebedrijf en deelden de opbrengsten van deze arbeid met elkaar. Maar door de arbeidsdeling, waarin iedereen een specialisme uitoefent, zijn we nauwelijks nog zelfvoorzienend. Elke werknemer heeft een specifieke taak in het productieproces gekregen en maakt producten die over de hele wereld verkocht worden; en met het verkregen inkomen kan hij andere goederen kopen dan die hij zelf maakt of kan maken.

 

In de moderne samenleving die is gebaseerd op een verregaande internationale arbeidsdeling, ontvangen werknemers deels hun 'deel', oftewel hun inkomen, afhankelijk van hun plaats in de arbeidsdeling; wat ertoe leidt dat velen niet een 'eerlijk deel' ontvangen voor het werk dat zij doen of het product dat ze leveren. Tevens bepalen de 'bezitters' (dit kunnen ook de 'aandeelhouders' zijn) de verdeling en doen dit op basis van het feit dat zij 'eigenaar' zijn. Dit 'eigendomsrecht' houdt de werknemer in een ongelijke afhankelijkheid die doorwerkt in de verdeling van het inkomen. 

 

De evolutie van werk en de manier waarop we het eigendomsrecht laten werken, heeft de verdeling van inkomen ongelijker gemaakt. Het heeft niet alleen geleid tot inkomensongelijkheid tussen werknemers in verschillende regio's, maar het heeft ook geleid tot een groeiende kloof in inkomen tussen de hooggeschoolde werknemers met gespecialiseerde kwalificaties en het midden- en lagere segment van de arbeidsmarkt. Nog een andere inkomensongelijkheid is die tussen 'eigenaren' en 'niet-eigenaren'. 

 

Om ervoor te zorgen dat we allemaal een solide bestaansbasis hebben en de baten en lasten in de samenleving eerlijk delen, moeten alle betrokkenen in de economie met elkaar samenwerken en overleggen. Deze transparante 'rondetafelgesprekken' voorkomen een wereld met 'winnaars' en 'verliezers'. Dat is wat de Summer Foundation verstaat onder een 'solidaire samenleving'.

 

Een goed voorbeeld zijn bijvoorbeeld de 'solidariteitscoöperaties', of ook wel 'meer-belanghebbenden coöperaties' genoemd. In deze coöperaties werken verschillende belanghebbenden (werknemers, consumenten, producenten en de bewoners van de gemeenschap) op een open manier samen om diensten aan te bieden aan de gemeenschap.

 

Een ander voorbeeld van solidariteit in de economie is 'Fair Trade'. Bij fair trade wordt uitgegaan van een sociaal minimum voor iedereen die aan een product heeft meegewerkt.

 

De Summer Foundation heeft nog veel meer vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving. Lees er meer over op onze website en heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Laat het ons weten.

 

Elske van der Horst

september 2015

 

Bronnen: Eldis, Academia, Institute of Global Economics and Finance, The Social Organization of Work.

 

Image: Our Global Friendships

 


Elske  |  2015 09 16  |  Permalink  |  Delen

Reageer

naam *
e-mailadres
reactie *
spam bescherming *
* = verplicht

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Mail ons!

 

 

Vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving zijn meer dan nodig. Klik hier voor een groeiende collectie artikelen.

 

 

Like Summer Foundation

op Facebook

 

 

 

Volg Summer Foundation

op Twitter

 

 

 

Volg Summer Foundation

op

 

 

Volg Summer Foundation

op LinkedIn

 

 

Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Meer hierover...