Je bent hier:  nl  /  Blog  /  De democratie herzien

De democratie herzien

Wat is democratie? Daar valt heel wat over op te merken, maar grof gezegd: democratie is meepraten en mee besluiten. En daarmee is democratie iets dat in de moderne tijd - die bevolkt wordt door individuen zoals u en ik die overal een mening over (willen) hebben - onontbeerlijk is.
Het is in de 21e eeuw domweg niet meer passend dat mensen niet actief betrokken (kunnen) zijn bij het meebouwen aan en mee vormen van de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 
Dat voelen we haarfijn aan als het gaat over een dictatuur ergens aan de andere kant van de wereld. Net zoals we het ook haarfijn aanvoelen dat de parlementaire democratie zoals die in Europa of Noord-Amerika bestaat, tekort schiet. Eens in de vier jaar een stem afgeven in verkiezingen, om vervolgens lijdzaam of gefrustreerd te moeten aanzien hoe besluiten lijken te worden genomen door mensen die niet in verbinding staan met de realiteit van alledag, hoe veel wet- en regelgeving sterk gekleurd wordt door economische belangen van enkelen, hoe het nauwelijks mogelijk is op dit alles nog enige invloed uit te oefenen - dat is een schamele invulling van de democratie.

Democratie is nog wel wat meer dan verkiezingen, stelt David Van Reybrouck - en daarin heeft hij gelijk. Democratie zou ook moeten zijn: het open gesprek, het aanvoeren van gezichtspunten en argumenten, het wegen en overwegen, het vormen van een rijp oordeel, het nemen van een besluit.

Van Reybrouck stelt bijvoorbeeld voor dat wetten en regels worden geformuleerd door mensen die worden geloot. (Zoals in sommige landen in rechtszaken de jury wordt geloot). De mensen die geloot worden, vormen een willekeurige groep, en daarmee nagenoeg zeker een betere afspiegeling van de bevolking dan de gekozenen. In de groep die via loting is samengesteld, wordt vervolgens een gesprek georganiseerd zoals hiervoor is aangeduid. Een gesprek dat moet uitmonden in besluitvorming die werkelijk ‘na rijp beraad’ tot stand is gekomen.

Zou het niet zo zijn dat daarmee in belangrijke mate wordt tegemoetgekomen aan de in brede kringen en met recht levende onmin over de huidige democratische praktijk? Van Reybrouck voert verschillende sprekende voorbeelden aan die dit onderbouwen.

Zijn voorstellen om de democratie te ‘verrijken’ met organen die bestaan uit mensen die geloot zijn, is een flinke stap in de goede richting. Des te meer wanneer er nog een ander belangrijk inzicht aan toegevoegd zou worden: democratie kan alleen over onderwerpen en thema’s gaan die ‘algemeen-menselijk’ zijn. Onderwerpen dus die ieder mens aangaan. Bijvoorbeeld: welke rechten hebben mensen die ziek zijn, oudere mensen of kinderen? Welke plichten hebben zij en alle anderen? Hoe verdelen we het werk dat verzet moet worden om tot een bepaalde mate van welvaart te komen?

Wat zou het mooi zijn als dergelijke vraagstukken op basis van het ‘diepgaande, onderzoekende democratische gesprek’ in uitgebalanceerde besluitvorming zouden worden behandeld. En als alle andere vraagstukken waarover men nu democratisch besluit (inhoud, aard en methode van onderwijs, geneeskunde, kunst, wetenschap bijvoorbeeld) gewoon aan de betrokkenen zelf worden overgelaten!

 

Op onze website vind je een groeiend aantal artikelen dat ingaat op nieuwe manieren, visies en ideeën over hoe mensen in de 21e eeuw samen kunnen leven, zoals over gelijkheid en democratie.

 

John Hogervorst

Oktober 2016


John  |  2016 10 19  |  Permalink  |  Delen

Reageer

naam *
e-mailadres
reactie *
spam bescherming *
* = verplicht

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Mail ons!

 

 

Vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving zijn meer dan nodig. Klik hier voor een groeiende collectie artikelen.

 

 

Like Summer Foundation

op Facebook

 

 

 

Volg Summer Foundation

op Twitter

 

 

 

Volg Summer Foundation

op

 

 

Volg Summer Foundation

op LinkedIn

 

 

Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Meer hierover...