Je bent hier:  nl  /  Blog  /  De democratie een stap verder helpen

De democratie een stap verder helpen

Onderwijs, kunst, religie, wetenschap, gezondheidszorg, alles wat in deze sectoren gebeurt, zou zich in een vrij zone moeten afspelen. Degenen die in deze sectoren werkzaam zijn, zouden op basis van hun eigen kunde en ervaring moeten kunnen werken en degenen die gebruik van activiteiten uit deze sectoren zouden willen maken, zouden daarvoor in vrijheid moeten kunnen kiezen. Dit is een gebied waar meerderheidsbesluiten of -standpunten niet relevant zijn en waar professionaliteit of keuzevrijheid niet door democratische besluiten gereguleerd zouden moeten zijn. In dit gebied is vrijheid het leidende principe.

 

In de economie zou een ander principe leidend moeten zijn, namelijk het principe van het broederlijk samenwerken en delen. Economische activiteit zou zich moeten richten op het vervullen van behoeften (die van de consument) en om die taak optimaal uit te voeren, is het niet vruchtbaar om in de economie op basis van democratische meerderheidsbesluiten te werken. Het beslissen en organiseren zou hier op basis van deskundigheid, ervaring en ondernemerschap moeten gebeuren.

 

Gelijkheid, niet voor niets één van de drie idealen van de Franse revolutie, is op zijn plaats in het gebied van de democratie; het gebied waar mensen hun onderlinge verhoudingen vorm geven. Hier heeft ieder mens één stem, hier vormen we wetten en regels op basis van de gelijkwaardigheid van mens tot mens. Hier respecteren we de mondigheid die in principe in ieder mens leeft.

 

In de democratie staan de vraagstukken centraal die ieder mens aangaan, de vraagstukken waarbij ieder mens betrokken is en waarover ieder mens dus ´oordeelsbekwaam´ is.

Dat gaat dan bijvoorbeeld om vragen als:

  • welke rechten (bijvoorbeeld op inkomen) worden er geschapen voor mensen die ziek of invalide zijn;
  • welke rechten (bijvoorbeeld op onderwijs) worden er geschapen voor kinderen;
  • welke rechten (bijvoorbeeld op inkomen) worden er geschapen voor mensen die gezien hun leeftijd niet meer werken;
  • hoe verdelen we de hoeveelheid werk die nodig is om het, voor de vervulling van de hier overeengekomen rechten, nodige niveau van welvaart te realiseren?

 

Daarnaast moet vanuit het gebied van recht en democratie, het gebied waar mensen in gelijkheid participeren, enerzijds bewaakt worden dat kunst, wetenschap, religie, onderwijs e.d. zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, en anderzijds moet vanuit dit gebied de economie begrensd worden. Dat laatste kan bijvoorbeeld door democratisch gevormde wetgeving die vragen van arbeid en inkomen tot rechtsvragen maakt (met andere woorden, over deze vragen beslist de democratie, ze worden niet binnen de economie bepaald) of door wetgeving die bepaalt dat economische activiteit die tot schade aan het milieu leidt, gecompenseerd dient te worden en één op één in de prijs van een product tot uitdrukking moet komen.

 

Wanneer we ons in het gebied van recht en democratie met déze vraagstukken zouden bezighouden, en de vele vraagstukken waarmee de democratie zich nu onterecht bezighoudt, links zouden laten liggen, zouden we de ontwikkeling van de democratie werkelijk een stap verder helpen.

 

John Hogervorst

juni 2014


John  |  2014 06 04  |  Permalink  |  Delen

Reageer

naam *
e-mailadres
reactie *
spam bescherming *
* = verplicht

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Mail ons!

 

 

Vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving zijn meer dan nodig. Klik hier voor een groeiende collectie artikelen.

 

 

Like Summer Foundation

op Facebook

 

 

 

Volg Summer Foundation

op Twitter

 

 

 

Volg Summer Foundation

op

 

 

Volg Summer Foundation

op LinkedIn

 

 

Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Meer hierover...