Je bent hier:  nl  /  Blog

Blog

Ieder mens kijkt op zijn eigen manier naar de wereld. De blik van de ander kan ons in aanraking brengen met een nieuw inzicht, een nieuwe inspiratie. Kijkend vanuit vrijheid, gelijkheid en solidariteit doen Elske van der Horst, John Hogervorst en Michel Bijpost hier beurtelings verslag van hun persoonlijke observaties. We horen graag jouw opmerkingen en observaties!

 |  2013 04 24  |  Reageer  |  Delen
De democratie herzien

De democratie herzien

Wat is democratie? Daar valt heel wat over op te merken, maar grof gezegd: democratie is meepraten en mee besluiten. En daarmee is democratie iets dat in de moderne tijd - die bevolkt wordt door individuen zoals u en ik die overal een mening over (willen) hebben - onontbeerlijk is....  lees verder

John  |  2016 10 19  |  Reageer  |  Delen
Geen woorden, maar daden!

Geen woorden, maar daden!

Volgens een recent internationaal onderzoek is 66% van 30.000 ondervraagden bereid om meer te betalen voor duurzame producten [2015 Nielsen Global Corporate Sustainability Report].

 

Nielsen liet 30.000 consumenten uit zestig landen...  lees verder

Elske  |  2016 05 19  |  Reageer  |  Delen
Samen

Samen

De terreuraanslagen in Brussel, Ankara en in Ivoorkust liggen nog vers in het geheugen. Onschuldigen vermoord of gewond. Diepe wonden die misschien wel nooit zullen helen. Voor veel mensen betekenen dergelijke aanslagen een aantasting van hun levensgewoonten en het binnensluipen van de angst in hun bestaan. Mensen worden uit elkaar gedreven...  lees verder

John  |  2016 03 24  |  Reageer  |  Delen
Wie werkt er voor een bonus?

Wie werkt er voor een bonus?

Klein Nederlands nieuws (uit het programma De monitor, uitgezonden op 28 februari 2016 op NPO2): werkers in de thuiszorg krijgen structureel minder uren betaald dan zij werken. Het gaat om circa een derde deel van hun werkelijke werktijd die niet betaald wordt.

Groter nieuws uit Amerika: het betalen van bonussen aan topmanagers en...  lees verder

John  |  2016 02 29  |  Reageer  |  Delen
‘Wij’ en ‘zij’

‘Wij’ en ‘zij’

Terwijl de mens in het verleden sterk in een ‘wij-gevoel’ leefde, geldt tegenwoordig voor steeds meer mensen dat ze vooral in een ‘ik-gevoel’ leven. Zij ervaren zich als een zelfstandig individu, eerder dan als lid van een familie, dorpsgemeenschap, stam of geloofsgemeenschap. Alles wijst erop dat dit proces van individualisering, wereldwijd, nog lang niet voltooid is....  lees verder

John  |  2016 01 18  |  Reageer [1]  |  Delen
Hoe wilt u uw koffie? Direct Trade of Fairtrade?

Hoe wilt u uw koffie? Direct Trade of Fairtrade?

Veel bewuste consumenten zoeken in de supermarkt al naar Fair Trade (of 'eerlijke handel') producten, zoals chocola, fruit, jam, thee en koffie. Wanneer je fair trade koopt, toon je solidariteit met de rechten van werknemers overal ter wereld en zorg je ervoor dat de mensen die de producten gemaakt hebben, een eerlijk deel ontvangen voor hun werk en genoeg verdienen om te kunnen zorgen voor zichzelf en hun familie....  lees verder

Elske  |  2015 11 17  |  Reageer  |  Delen
Huiseigenaar worden? Het kan ook anders!

Huiseigenaar worden? Het kan ook anders!

Hoewel de hypotheekrente en de huizenprijzen zich in verschillende landen op een relatief laag niveau bevinden, kunnen veel mensen het zich niet veroorloven een huis te kopen.

 

Daardoor zijn er steeds meer woningzoekenden die op zoek gaan naar een alternatieve manier van "eigendom", zoals "huurkoop" of "gedeeld eigendom"....  lees verder

Elske  |  2015 10 19  |  Reageer  |  Delen
Samen delen voor een betere samenleving

Samen delen voor een betere samenleving

“Er is iets verschrikkelijk mis met de manier waarop we vandaag de dag leven. Dertig jaar lang hebben we een deugd gemaakt van het nastreven van materieel eigenbelang. We vragen ons bij een nieuwe wet niet meer af: is het eerlijk, is het goed, brengt het een betere samenleving dichterbij?...  lees verder

Elske  |  2015 09 30  |  Reageer  |  Delen
Van inkomensongelijkheid naar een solidaire samenleving

Van inkomensongelijkheid naar een solidaire samenleving

De Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Een samenleving waarin ieder mens – in solidariteit – zijn bijdrage doet aan, en zijn deel ontvangt van, al datgene wat mens en aarde voortbrengen.

 

Voordat de arbeidsdeling een essentieel onderdeel van onze maatschappij werd, werkten mannen, vrouwen en kinderen gezamenlijk op het land. Vaak hadden ze...  lees verder

Elske  |  2015 09 16  |  Reageer  |  Delen
Consumentenkapitaal

Consumentenkapitaal

Mensen gebruiken banken om hun geld bij in bewaring te geven en doen dat omdat ze erop vertrouwen dat die banken hun geld goed beheren. Het vertrouwen dat de banken genieten, is in de laatste jaren flink beschadigd, en terecht. Sommige banken hadden meer oog voor hun eigen belang dan voor dat van hun cliënten, of hielden zich bezig met de handel in zogenoemde ‘financiële producten’ die zo complex in elkaar zaten dat slechts een handjevol ingewijden nog wist wat er eigenlijk verhandeld werd...  lees verder

John  |  2015 09 07  |  Reageer  |  Delen
Gelijke kansen, aantrekkelijker onderwijs, méér leren!

Gelijke kansen, aantrekkelijker onderwijs, méér leren!

Onderzoekers weten al jaren dat goed onderwijs een positieve invloed heeft op tal van sociale factoren, zoals inkomen, gezondheid, kans op werk en op het voorkomen van crimineel gedrag. En we weten allemaal dat onderwijs een investering is in de toekomst. Waarom lukt het dan nog steeds niet om leren leuk te maken en de school een plek waar de jeugd graag naar toe gaat?...  lees verder

Elske  |  2015 08 23  |  Reageer [2]  |  Delen
De staat, dat zijn wij!

De staat, dat zijn wij!

Een unieke zaak: een Nederlandse rechtbank heeft de Nederlandse staat opgedragen meer en effectievere stappen te nemen om het Nederlandse aandeel in de uitstoot van CO2 te verminderen. De rechtbank heeft de uitspraak gegrond op twee argumenten:...  lees verder

John  |  2015 07 04  |  Reageer  |  Delen
Het onmogelijke proberen

Het onmogelijke proberen

Het was in de periode dat de oprichting van de Summer Foundation werd voorbereid. In die aanloop wilden we, als stichting in Nederland gevestigd, ervoor zorgen dat onze stichting in aanmerking zou komen voor de ANBI-status, waarmee giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zouden zijn. Die ANBI-status, die hebben we uiteindelijk toegekend gekregen, maar dat had wel wat voeten in de aarde....  lees verder

John  |  2015 04 13  |  Reageer [1]  |  Delen
‘Mensengeld’

‘Mensengeld’

Heeft u het in onze nieuwssectie gelezen: in de afgelopen weken verscheen de Spaanse uitgave van People Money - The promise of regional currencies van Margrit Kennedy, Bernard Lietaer en John Rogers. De Summer Foundation heeft ervoor gezorgd dat deze titel in het Spaans vertaald kon worden....  lees verder

John  |  2015 03 19  |  Reageer  |  Delen
Wat is de aarde eigenlijk waard?

Wat is de aarde eigenlijk waard?

Vindt u dat land en grondstoffen privébezit mogen zijn of bent u van mening dat land en grondstoffen de gemeenschap toebehoren? In onze huidige economie is de verhouding tussen land en geld vrij duidelijk. Land en grondstoffen kun je kopen en vervolgens naar eigen inzicht verhandelen. ...  lees verder

John  |  2015 02 10  |  Reageer  |  Delen
Grenzen aan de economie

Grenzen aan de economie

Veel maatschappelijke ontwikkelingen die zich afspelen in gebieden die buiten de economie liggen, worden in de praktijk bepaald door economische belangen.

 

Voorbeelden?

Medicijnen tegen ziektes die vooral in zogenaamde derdewereldlanden voorkomen, worden niet ontwikkeld of op de markt gebracht omdat er weliswaar behoefte...  lees verder

John  |  2015 01 26  |  Reageer  |  Delen
Wat gaat er gebeuren met…?

Wat gaat er gebeuren met…?

“Ja, mooi die vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een wereld waarin mensen vrij, gelijk en samen leven en werken - daar ben ik ook voor! Maar hoe kan ik die wereld dichterbij brengen?”

 

Dat is een terechte vraag. Zullen we daarom het nieuwe jaar ingaan met drie tips, drie goede voornemens die - wanneer we ze trouw blijven - misschien ...  lees verder

John  |  2014 12 31  |  Reageer  |  Delen
Wat gebeurt er met…?

Wat gebeurt er met…?

‘Vrij, gelijk en samen’ - het motto van de Summer Foundation - wie heeft daar iets tegen?

In onze almaar groeiende database met initiatieven proberen we te laten zien hoeveel mensen wereldwijd hun gewicht aan de positieve zijde van de balans laten meetellen.

 

Maar kijk eens naar de ernstige problemen met het milieu, de ongelijke verdeling van welvaart en alle problematiek die daarmee samenhangt, ...  lees verder

John  |  2014 12 23  |  Reageer  |  Delen
Wat gebeurde er met…?

Wat gebeurde er met…?

Toen in 1789 de Franse Revolutie uitbrak, gingen de idealen van deze revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap, als een lopend vuurtje door Europa en zelfs daarbuiten. Ze boden hoop aan degenen die in armzalige omstandigheden voor hun bestaan ploeterden. En riepen angst op bij menigeen die het, op grond van rang, stand of bezit, prima voor elkaar leek te hebben....  lees verder

John  |  2014 12 09  |  Reageer  |  Delen
Economie van het delen

Economie van het delen

De enkele keer dat hij hem nodig heeft, mag mijn buurman gerust mijn boormachine lenen. En eens in de drie jaar leen ik zijn ladder om de goten te kunnen schoonmaken. Door internet is de wereld veel kleiner geworden en heb ik ‘meer buurmannen’ gekregen. Als we willen, en daarover heldere afspraken maken, kunnen we heel goed gezamenlijk gebruik maken van auto’s, wasmachines, grasmaaiers en wat al niet meer - en dat doen we al dan niet tegen betaling....  lees verder

John  |  2014 10 13  |  Reageer  |  Delen
3. Werken voor anderen

3. Werken voor anderen

Er is in de moderne samenleving een groot en belangrijk gebied waarin veel mensen dagelijks actief zijn om voor anderen te werken. Het wonderlijke is dat we ons daar niet altijd van bewust zijn. Welk gebied is dat dan?

 

Laten we eens kijken naar het werk van de bakker. Die komt ’s morgens vroeg zijn bed uit om te zorgen voor vers brood....  lees verder

John  |  2014 08 09  |  Reageer [1]  |  Delen
2. Ruimte voor de ander

2. Ruimte voor de ander

Is het dan zo dat de moderne mens zó in elkaar zit, dat er niets meer is dat samen gedaan kan worden? Soms lijkt dat er wel op. Wanneer ieder van ons zichzelf centraal plaatst, maken we het onszelf en elkaar ook wel heel moeilijk....  lees verder

John  |  2014 07 24  |  Reageer  |  Delen
1. Samen is niet vanzelfsprekend

1. Samen is niet vanzelfsprekend

Wij mensen kunnen en doen samen heel veel, veel meer dan we in ons eentje kunnen. Maar toch is alles dat we samen doen bepaald niet makkelijk. Denk aan samen leven, samen werken, samen delen.

Samen leven leidt maar al te vaak tot conflict of splitsing.

Samen werken kan uitmonden in ruzie of verlamming.

Samen delen is meestal ook wel heel moeilijk…...  lees verder

John  |  2014 07 09  |  Reageer  |  Delen
In Kenia de dokter betalen per sms?

In Kenia de dokter betalen per sms?

Stel, je woont in de middle of nowhere van Kenia. Je hele familie heeft gespaard, zodat jij kunt gaan studeren in Nairobi en straks een betere toekomst hebt. Na je studie lukt het je om een baan te vinden in Nairobi en al snel verdien je meer dan de rest van de familie. Om de familie – die nog steeds in het hoge noorden van Kenia woont – te ondersteunen, wil je zo nu en dan wat geld naar ze opsturen. Maar hoe doe je dat?...  lees verder

Elske  |  2014 06 13  |  Reageer  |  Delen
De democratie een stap verder helpen

De democratie een stap verder helpen

Onderwijs, kunst, religie, wetenschap, gezondheidszorg, alles wat in deze sectoren gebeurt, zou zich in een vrij zone moeten afspelen. Degenen die in deze sectoren werkzaam zijn, zouden op basis van hun eigen kunde en ervaring moeten kunnen werken en degenen die gebruik van activiteiten uit deze sectoren zouden willen maken, zouden daarvoor in vrijheid moeten kunnen kiezen. ...  lees verder

John  |  2014 06 04  |  Reageer  |  Delen
Grenzen aan de democratie

Grenzen aan de democratie

In mijn eerste blog over de democratie: "Een (gemene) vraag over democratie" heb ik een beetje uitdagend geponeerd dat er vraagstukken zijn waarover niet democratisch besloten kan worden. In mijn voorgaande blog "Democratie en mondigheid" hebben we geconcludeerd dat de democratie in historisch perspectief nog een betrekkelijk nieuw ...  lees verder

John  |  2014 05 29  |  Reageer [1]  |  Delen
Democratie en mondigheid

Democratie en mondigheid

In het verre verleden leefde de mensheid in gemeenschappen waarin de mens als individu ondergeschikt was aan het belang van de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakte. Het dagelijks leven, de inrichting van de samenleving, de doorslaggevende invloed van de religie op alle aspecten van het leven - dat alles ...  lees verder

John  |  2014 05 28  |  Reageer  |  Delen
Een (gemene) vraag over de democratie

Een (gemene) vraag over de democratie

Mensen van een zekere leeftijd hebben er vaak, gelukkig niet altijd, moeite mee om nog nieuwe dingen te leren. Figuurlijk gesproken dutten ze een beetje in. Hun nieuwsgierigheid neemt af, voor verandering deinzen ze terug. Wie in die toestand is aangekomen, houdt er doorgaans ook mee op om zich af te vragen of hij nog wel goed bezig is....  lees verder

John  |  2014 05 17  |  Reageer  |  Delen
De G1000 burgertop – een democratisch voorbeeld voor Europa?

De G1000 burgertop – een democratisch voorbeeld voor Europa?

Al decennialang beargumenteren theoretici dat democratie niet alleen gebaseerd moet zijn op het aantal stemmen van burgers, maar dat het publiek ook geraadpleegd moet worden. In de laatste paar jaar hebben we in heel Europa , maar ook daarbuiten een groeiend aantal initiatieven zien ontstaan die op dat idee gebaseerd is....  lees verder

Elske  |  2014 05 02  |  Reageer  |  Delen
Wiens dorp?

Wiens dorp?

We leven in een Global Village, geen idee wie die term als eerste gebruikte. Soms is het ook moeilijk voor te stellen, dat het handelen op één plaats haar invloed doet gelden op een andere plek....  lees verder

Elske  |  2014 04 25  |  Reageer  |  Delen
8. Geen geld buiten de kringloop

8. Geen geld buiten de kringloop

Geld dat zich in de geschetste geldkringloop bevindt zoals beschreven in mijn vorige blog: “De geldkringloop”, is geld dat in sociaal opzicht een nuttige, wenselijke functie vervult. Geld dat zich buiten deze kringloop bevindt, vervult geen sociaal wenselijke functie of, sterker nog, werkt in sociaal opzicht schadelijk. Dit gaat op voor veel activiteiten in de financiële wereld....  lees verder

John  |  2014 04 30  |  Reageer  |  Delen
7. De geldkringloop

7. De geldkringloop

Geld dat van hand tot hand gaat, doet wat geld eigenlijk ‘moet’ doen: het maakt transacties mogelijk; het maakt investeringen mogelijk en het maakt ontwikkeling mogelijk. Geld in beweging is ‘geld in optima forma’. Geld dat ‘stilstaat’ bewerkt niet veel: het maakt geen productie mogelijk, het draagt niet bij aan investeringen in de economie en het stimuleert ook geen ontwikkeling....  lees verder

John  |  2014 04 28  |  Reageer  |  Delen
6. De geldhoeveelheid

6. De geldhoeveelheid

Hoeveel geld is er eigenlijk nodig? Dat is natuurlijk deels een onmogelijke vraag. Maar deels ook niet: ieder mens zou over zoveel geld moeten beschikken dat hij op een menswaardige manier in zijn behoeften kan voorzien. Als er minder geld zou zijn dan vanuit dit gezichtspunt nodig is, dan moet er meer geld komen. Als er meer geld is, zou die extra hoeveelheid geld in zekere zin ‘onschadelijk’ moeten worden gemaakt....  lees verder

John  |  2014 04 23  |  Reageer  |  Delen
5. De drie geldkwaliteiten

5. De drie geldkwaliteiten

Laten we nog eens op een andere manier naar geld kijken en ons de vraag stellen: wat kun je er eigenlijk mee doen?

 

In het dagelijks leven gebruiken we geld in de eerste plaats om er dingen mee te kopen; we hebben immers voedsel nodig, kleding, een dak boven ons hoofd enzovoort. Met geld kopen we de zaken die we nodig hebben om te leven. ...  lees verder

John  |  2014 04 16  |  Reageer  |  Delen
4. Met geld geld verdienen?

4. Met geld geld verdienen?

Maar is het niet zo dat er nog op een andere manier waarde wordt geschapen, bijvoorbeeld in de financiële wereld? Nee, dat is niet zo. Geld verdienen is niet hetzelfde als waarde scheppen.

 

Het is wel zo dat mensen geld verdienen door te handelen in aandelen, in opties, ...  lees verder

John  |  2014 04 11  |  Reageer  |  Delen
3. Het fundament van vertrouwen

3. Het fundament van vertrouwen

Geld op zichzelf is waardeloos. Krijgt en behoudt geld zijn waarde wanneer mensen erop vertrouwen dat ze de afspraken om geld als middel om te ruilen, te rekenen en te bewaren nakomen?

 

Nee, vertrouwen alleen is niet voldoende om tot een goed functionerend geldsysteem te komen....  lees verder

John  |  2014 04 09  |  Reageer  |  Delen
2. Geld als afspraak

2. Geld als afspraak

In het voorgaande blog “De functies van geld” zijn drie functies van geld beschreven. Maar weten we daarmee wat geld is? Wie met een rubberbootje beladen met koffers vol geld op een onbewoond eilandje aanspoelt, zal merken dat zijn geld niets waard is. Mijn pinpas zal me weinig baten als ik langs de Amazonerivier in westelijke richting diep het regenwoud intrek. Met mijn Eurobiljetten kom ik niet ver als ik wil betalen in een tankstation in het onbevolkte zuiden van de Verenigde Staten....  lees verder

John  |  2014 04 02  |  Reageer  |  Delen
1. De functies van geld

1. De functies van geld

Geld is en blijft een van de belangrijkste thema’s als we proberen zicht te krijgen op een wereld met meer vrijheid en gelijkheid en waarin mensen meer en beter samen werken en delen.  Begrijpen wat geld is, hoe het werkt en hoe het beter zou kunnen werken is misschien wel een hele belangrijke stap op weg naar die wereld. In een reeks van korte blogs staan we stil bij een aantal belangrijke aspecten van geld.

Je reactie is meer dan welkom! ...  lees verder

John  |  2014 04 01  |  Reageer [1]  |  Delen
De juiste prijs, goed voor u!

De juiste prijs, goed voor u!

In mijn vorige blogbericht "Naar de juiste prijs in vijf stappen" liet ik zien hoe we in vijf stappen tot ‘de juiste prijs’ kunnen komen. Bovendien bleek dat het feitelijk niet zo moeilijk is om die vijf stappen uit te voeren. Zeker niet in onze tijd, waarin het dankzij de moderne technologie mogelijk is héél veel gegevens héél snel op een rijtje te krijgen en waarin we ons bovendien nagenoeg direct kunnen verbinden met mensen van over de hele wereld....  lees verder

John  |  2013 12 12  |  Reageer  |  Delen
Naar de juiste prijs in vijf stappen

Naar de juiste prijs in vijf stappen

In mijn vorige blog “Eerlijke prijzen en gezond verstand” kondigde ik aan om eens wat preciezer te kijken naar wat er nodig is om ervoor te zorgen dat producten de juiste prijs krijgen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te bedenken, kijkt u maar eens mee:

 

Stap 1: verzamel (virtueel of in real life) alle betrokkenen bij product X...  lees verder

John  |  2013 11 29  |  Reageer  |  Delen
Eerlijke prijzen & gezond verstand

Eerlijke prijzen & gezond verstand

Wonderlijk dat je als mens soms helder kan inzien dat je iets doet dat niet klopt - en dat je desondanks niet bij machte lijkt om het anders te doen.

 

Het betalen van een eerlijke prijs voor alles dat ik als consument aanschaf, is een kwestie van gezond verstand, schreef ik eerder in dit blog: Blog over Fairtrade. ...  lees verder

John  |  2013 11 13  |  Reageer  |  Delen
Fairtrade

Fairtrade

"Hulp is mooi, maar een eerlijke prijs voor onze koffie is nog beter. Dan hoeven we onze hand niet langer op te houden." Deze dringende oproep van een aantal koffieboeren in Mexico leidde in 1988 tot de oprichting van het Max Havelaar-keurmerk. Nog in november 1988 kwam de eerste ‘fairtrade-koffie’ beschikbaar. Nu, 25 jaar later, is fairtrade een algemeen bekend begrip, zijn er enkele duizenden fairtrade-producten beschikbaar en is de fairtrade-beweging actief in tientallen landen....  lees verder

John  |  2013 11 04  |  Reageer  |  Delen
Economische voorspellingen

Economische voorspellingen

Het nieuws van tegenwoordig: een gebeurtenis, een foto of een pakkende quote vliegt langs en voordat het echt tot je doorgedrongen is, buitelt het volgende alweer over je heen.

Als je eens over iets wilt doordenken, loop je bijna per definitie achter de feiten aan. ...  lees verder

 |  2013 09 30  |  Reageer  |  Delen
Mijn buurman en ik

Mijn buurman en ik

Mijn buurman eet vlees dat maar een paar euro per kilo kost. Hij is kennelijk niet erg benieuwd naar de kwaliteit van dat vlees, laat staan naar de kwaliteit van het leven van het dier waarvan zijn vlees afkomstig is.

Hij kleedt zich in slobberige broeken waarvan ik vermoed dat ze onder beroerde omstandigheden worden gemaakt door mensen die voor weinig geld veel moeten werken....  lees verder

John  |  2013 08 24  |  Reageer [1]  |  Delen
Het sprookje van de buurman en de koelkast

Het sprookje van de buurman en de koelkast

Er is mij iets overkomen waar ik nog steeds met mijn hoofd niet bijkan. Gisteravond om tien uur kwam mijn buurman binnen wandelen. Hij liep rechtstreeks naar de koelkast en stopte de volledige inhoud daarvan zonder blikken of blozen in twee grote  boodschappentassen en liep linearecta de deur weer uit. Onderweg naar buiten scheurde één van de tassen open, waardoor er in mijn huiskamer een spoor van kapot gevallen flessen, sausjes en jampotjes achterbleef....  lees verder

 |  2013 08 06  |  Reageer  |  Delen
Doorstappen

Doorstappen

Als hardloper in Drenthe bof ik maar. Welke windrichting ik ook kies, steeds voert mijn route me door bos en heide, langs beken en velden, oude boerderijen of hunebedden.

 

Aan een pad in het noordwesten van het Balloërveld staat het hierbij afgebeelde bankje dat de wandelaar in dit stille gebied de gelegenheid geeft wat te rusten, een appeltje te eten en uit te kijken over de heide....  lees verder

John  |  2013 07 24  |  Reageer  |  Delen
Alles draait om ons!

Alles draait om ons!

U zit buiten in een stoel en kijkt omhoog naar de wolken die langzaam voorbij drijven. In gedachte gaat u verder en besluit, net als één van eerste ruimtereizigers, naar de maan te vliegen. U staat nu op de maan en ziet in de verte een blauwe planeet met een atmosfeer, oceanen en continenten. De planeet waar u naar kijkt heeft er  4,6 miljard jaar over gedaan om zich te ontwikkelen tot wat zij nu is. In die tijd is er veel gebeurd. ...  lees verder

 |  2013 07 01  |  Reageer  |  Delen
Boterhammetje

Boterhammetje

 

Als ‘oudere jongere’ merk je het voortgaan van de tijd al vroeg op de dag. Aan de ochtendblik in de spiegel kun je je nog wel onttrekken: kijk de andere kant op, zet je bril nog even niet op, of laat de spiegel beslaan. Zo ontloop je de realiteit nog even....  lees verder

 |  2013 06 03  |  Reageer  |  Delen
Landjepik

Landjepik

Landjepik is een spelletje dat ik vroeger veel speelde. Je tekende met een stok of een mes een cirkel in het zand en trok dan een rechte lijn door het midden waardoor het gebied in tweeën werd verdeeld. De ene helft was mijn grondgebied en de andere helft was het bezit van mijn vriendje. Daarna kon het spel beginnen en mikten wij om beurten ons zakmes in het vlak van de ander. Als het mes rechtop bleef staan...  lees verder

 |  2013 05 13  |  Reageer  |  Delen
Winst maken kost geld!

Winst maken kost geld!

Post.nl heeft de prijs van een postzegel verhoogd van € 0,50 naar € 0,54, dat is een prijsverhoging van 8 procent. Niet weinig, in tijden van crisis. Is de kwaliteit van de dienstverlening van Post.nl misschien ingrijpend verbeterd? Als ‘ervaringsdeskundige’ - die jaarlijks voor zo’n € 20.000 post laat bezorgen door Post.nl - kan ik zeggen: dat is niet zo. De kwaliteit van de postbezorging loopt al enkele jaren gestaag terug....  lees verder

John  |  2013 04 23  |  Reageer [2]  |  Delen
Nieuws dat er toe doet !

Nieuws dat er toe doet !

Nieuws is vluchtig en wordt maar al te vaak bepaald door de waan van de dag. We willen graag op de hoogte blijven van wat er speelt, maar het overgrote deel van het nieuws dat we dagelijks lezen of zien blijft niet veel langer dan een paar minuten hangen. Daarna gaan we gewoon weer verder met onze dagelijkse routine....  lees verder

 |  2013 03 26  |  Reageer  |  Delen

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

Heb je een suggestie, tip, opmerking of vraag? Mail ons!

 

 

Vernieuwende ideeën over de inrichting van de samenleving zijn meer dan nodig. Klik hier voor een groeiende collectie artikelen.

 

 

Like Summer Foundation

op Facebook

 

 

 

Volg Summer Foundation

op Twitter

 

 

 

Volg Summer Foundation

op

 

 

Volg Summer Foundation

op LinkedIn

 

 

Summer Foundation streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving. Meer hierover...